RSS

 

חירום - מזג אויר קיצון באזורים: הגליל והגולן, ירושלים, גוש עציון, מצפה רמון.
יש להישמע להוראות ולהפעיל נוהל למידה בחירום. למרחב למידה בחירום בענן החינוכי לחצו כאן

 

 

חירום - מזג אויר קיצון באזורים: הגליל והגולן, ירושלים, גוש עציון, מצפה רמון.
יש להישמע להוראות ולהפעיל נוהל למידה בחירום. למרחב למידה בחירום בענן החינוכי לחצו כאן

 

 

חירום - מזג אויר קיצון באזורים: הגליל והגולן, ירושלים, גוש עציון, מצפה רמון.
יש להישמע להוראות ולהפעיל נוהל למידה בחירום. למרחב למידה בחירום בענן החינוכי לחצו כאן